αφηγήσεις.

γυναικών.

Γυναίκες στην Αθήνα στήνουν και μοιράζονται την ιστορία τους. Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια ομαδική διαδικασία, που δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να μοιραστεί την ιστορία του σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο χρησιμοποιώντας εικόνα, ήχο και αφήγηση. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Storycenter ©, σε συνδυασμό με παιγνιώδεις εμπειρίες στα πλαίσια έρευνας. 

Women in Athens revisit, curate and share their own stories. Digital Storytelling is a group process that allows each participant to share their own story in a short video using image, sound, and storytelling. The workshops were conducted according to Storycenter© methodology, in combination with playful experiences.

 

στην Αθήνα.

στην Αθήνα.

στην Αθήνα.

Οι ψηφιακές αφηγήσεις γυναικών πραγματοποιήθηκαν απο το 2016 εώς και το 2018 στα πλαίσια διαφορετικών εργαστηρίων στην Αθήνα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ψηφιακή αφήγηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Digital Storytelling workshops, took place from 2016 to 2018 in the context of different university courses and post-doc research, in Athens, Greece. If you want to learn more about playful digital storytelling feel free to contact us:

Success! Message received.